İsaş Özel Besi Yemi

İSAŞ ÖZEL BESİ YEMİ, besiye alınan besi sığırlarında tüm besi dönemi boyunca kullanılması gereken, üstün özellikleri ile hızlı canlı ağırlık artışı sağlayan bir yemdir.