İsaş Besi Yemi

İSAŞ BESİ YEMİ, yoğun besiye alınan besi sığırlarına kısa zamanda verimli ve ekonomik canlı ağlık artışı sağlaması için hazırlanmış bir besi yemidir.