Biomax Gözde Besi Yemi

BİOMAX GÖZDE BESİ YEMİ besiye alınan besi sığırlarında tüm besi dönemi boyunca kullanılması gereken, üstün özellikleri ile proteini ve enerjisi yoğun bir yemdir.