İsaş Özel Süt Yemi

İSAŞ ÖZEL SÜT YEMİ süt yemi, orta ve yüksek verimli sağmal süt ineklerinin süt verim ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanmış tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir.