Yem Çeşitlerimiz

Yem Üretimi

Saatte 30 ton üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda üretim Post Grinding sistem ile yapılmakta olup aşağıdaki aşamalarda gerçekleşmektedir.

Ürün Tasarlama ve Geliştirme
Yem karmalarının hazırlanmasında seçilen hammaddeler birbirlerinin besin madde eksikliklerini kapatabildikleri ölçüde başarıya ulaşılır. Ancak burada asıl önemli olan farklı yemlerden gelen bu besin maddelerinin beraber tüketilmeleri ve besin yapı taşlarının da organizmada sentez yapılacak ortamda aynı zamanda hazır bulunabilmeleridir.
Değişik amaç ve hayvan ihtiyaçlarına göre hammaddelerin tabiatları ve sahip oldukları besin madde içerikleri göz önüne alınarak amaca uygun en mükemmel ürün reçeteleri hazırlanmaktadır.

Dozajlama;
Maksimum hassasiyete sahip olan dozajlama ünitesi bilgisayara girilen ürün reçetesine uygun hammadde çeşitlerini istenen miktarlarda silolardan otomatik olarak tartılmak üzere kantara çekmektedir.

Öğütme
Karma yemin en önemli özelliği birden fazla hammaddenin homojen olarak bir araya getirilmiş olmasıdır. Burada bir araya gelme eldeki hayvanın türü ve yaşına göre düşünülecek ve bir defada tüketilebilecek yem hacmi için düşünülmektedir.
Bu hacim farklı tür ve yaştaki hayvanlar için oldukça büyük farklılık göstermektedir. Karma yemden amaçlanan faydaya ulaşabilmek için kullanılan tüm hammaddelerin hayvan tarafından tüketilebilecek bu en küçük hacime sığması gerekir. Bunun sağlanması da söz konusu maddelerin çok küçük partiküller halinde öğütülmesiyle mümkündür. Karma yem hammaddelerinin öğütülmesi, karışımın homojen olmasının bir ön koşulu olması yanında yemden daha yüksek düzeyde yararlanmanın da bir gerçeğidir. Öğütülerek boyutları küçültülen yemin yüzey alanı genişleyip sindirim enzimlerinin etkisine daha açık hale gelmektedir. Böylece kısa zamanda fazla miktarda besin maddesi sindirilerek kana geçmektedir.
Öğütme yemlerdeki iştah açıcı bazı yağ asitlerinin açığa çıkmasına neden olmasıyla da tüketim ve yararlanma üzerinde etkili olur.

Karışım
Homojen karışım besin maddelerinin aynı zamanda beraberce tüketilmelerine olanak veren bir olaydır.
Böylece eş zamanlı sindirilebilen bu maddeler, sentez yapılacak ortamda aynı zamanda bir araya gelerek daha fazla miktarda ve daha nitelikli ürün oluşumunu sağlarlar.
Öğütme işleminden sonra yapılan homojenite testlerinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak tesbit edilen en uygun sürelerde karışım gerçekleştirilir.

Permiks İlavesi
Temel hammaddeler yanında yeme katıldıkları zaman hayvan sağlığını koruyan ve destekleyen, yemlerdeki besin maddelerinin bozulmasını önleyen, yemden yararlanmayı yükselten, ürün miktarını artıran, ürünün görünümünü değiştiren, niteliğini etkileyen veya bir başka nedenle ekonomik yarar sağlayan ve genel olarak “Yem Katkı Maddeleri” adı ile anılan vitamin mineral maddeler gibi hammaddeler kayba uğramaması amacı ile mikserde karışım esnasında ilave edilmektedir.

Melaslama
Melas gibi sıvı hammaddelerin ilavesinin yapıldığı ünitedir.

Peletleme
Homojen bir şekilde tamamlanan karışımın uygun pişirme sıcaklığında buharla muamele edilerek preslendiği ünitedir.

Soğutucular,
Pelet presten çıkan ürünler yüksek sıcaklıkta olup İçerdikleri nemi ortamdan uzaklaştırmak amacı ile 18 c ye kadar soğutulur.

Paketleme
Üretilen karma yemlere, tartılma, çuvallama, dikme ve etiketleme işlemi yapılır. Üretilmiş olan yemler ister ince, ister pelet olsun otomatik torbalama kantarında net 50 kg. Iık polyester çuvallarda ambalajlanarak sevke hazır duruma getirilir. Satın alınan yemler, yem çuvallarını üzerinde bulunan yem tanıtım kartlarında belirtilen oranlarda ve karışımlarda hayvanlara yedirilmelidir.

Nasıl yardım edebiliriz?

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

radyo dinle risale sosyal paylaşım platformu