Kaba yem tüketiminin süt yağı oluşumu ve döl verimi ile ilişkisi

Sığırların geviş getirmesini sağlayan, lif yönünden zengin saman ile yonca, yulaf ve çayır kuru otu gibi kuru otlara kaba yem denir…

Kaba Yem Nedir?

Sığırların geviş getirmesini sağlayan, lif yönünden zengin saman ile yonca, yulaf ve çayır kuru otu gibi kuru otlara kaba yem denir. Silajlar ve posalar kaba yem olarak adlandırılsalar da zengin enerji ve su içerikleri nedeniyle tam bir kaba yem olarak sınıflandırılmazlar.

Kaba Yem Neden Önemli?

Hayvanlarımızın geviş getirmeleri; yemden daha iyi yararlanmaları ve işkembe sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu ise sadece kaba yemler ile mümkün olur. Yeteri kaba yem tüketmeyen ve bu nedenle az gevişen hayvanlarda işkembe asitliği artar, bu da işkembenin yapısının bozulmasına neden olur. İşkembe hareketlerinin azalması, yem tüketiminin durması, süt yağ oranının düşmesi, kalp atışlarının artması, cıvık dışkı (köpüklü ishal) oluşumu, işkembede gurultulu gaz birikimi, şişme işkembe asitleşmesi belirtileridir.

İşkembe asitliğinin arttığı durumlarda geçici iştah azalması, işkembe hareketlerinde azalma, süt veriminde düşme, dışkıda renk ve kıvamında değişiklikler gözlenebilir, ilerleyen durumlarda hayvanda yem ve su tüketimi durur. Süt veriminde ani azalmalar görülür. Hayvanlar yatmak istemez, geviş almadan sürekli aynı yerde ayakta dururlar.

İşkembe Asitleşmesi

İşkembe asitleşmesi diğer bazı sağlık problemleri ile birlikte seyreder.

– İşkembede gaz oluşumu,
– Ayak rahatsızlıkları, topallamalar,
– Döl verimi problemleri,
– Süt yağı oranının düşmesi,
– Mastitis (göğüs ağrısı) vakalarının artması,
– Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve buna bağlı hayvanların daha sık hasta olması.

Bunların tamamı hayvanlarımızda ekonomik kayıplara neden olan ciddi sağlık problemleri olarak karşımıza çıkar ve işletmemizin karlılığını olumsuz etkiler.

Sonuç olarak bir litre sütü daha pahalıya üretmemize neden olur.

İşkembe Asitleşmesinden Korunmanın Püf Noktaları

  1. Rasyon hazırlanırken kaba yem konsantre yem oranına dikkat edilmelidir. Süt inekleri için %50 kaba yem, %50 konsantre yem oranı olması gerektiği unutulmamalıdır. Buna göre günde inek başına 8 kg süt yemi kullanılıyorsa en az o kadar da kaba yem verilmelidir.
  2. Kaba yemler çok küçük parçalanmamalı, kullanılan kaba yemlerin dörtte birinin 3,5 cm üzerinde olması sağlanmalıdır.
  3. Rasyona ilave edilecek ek tahıl kaynaklarını çok ince öğütmekten kaçınılmalı, ezme yerine iri taneli kırmalar tercih edilmelidir.
  4. Ek tahıl kaynakları seçilirken arpa- mısır tercih edilmeli, çok hızlı sindirilmesi nedeniyle buğday zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.
  5. Kaba yem ile kesif yemler her zaman aynı anda hayvanın önüne koyulmalı, mümkünse iyi karıştırılması sağlanmalıdır.
  6. Bütün bunlara ilave olarak yem seçme davranışının olduğu, sıcak stresinin olduğu durumlarda koruyucu amaçlı rasyonlara hayvan başına 80-160 gr/gün sodyum bikarbonat ilave etmek faydalı olacaktır.
  7. İneklerimizin günde en az 14 saat yatmaları gerektiğini, yattıkları sürenin yarısından çoğunda da geviş getirmesi gerektiğini unutmayalım. Bu süreden daha az yatan ve geviş getiren ineklerimizin işkembesinde bir sorun olabileceğini ve bunun da büyük ekonomik kayıplara sebep olabileceğini bilelim.
  8. Sığırlarda kaba yem tüketiminin eksikliğine bağlı olarak süt yağı düşüklüğü görülür.
Nasıl yardım edebiliriz?

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1998 Yılından Günümüze Sofralarınızdaki Lezzet "iSAŞ GIDA" Ürünleri Gör

radyo dinle risale sosyal paylaşım platformu